Ahi S4F-SA

Suure uksega kamin ahi S4F-SA Suomu kividisainiga