Hinnavõrdlus

Joonis 1

Joonisel 1 on toodud kütteseadmete igakuised kulud energiale. Graafikult võib lugeda, et küttes 160 m2 suurust maja puuhalgude ja kõrge kasuteguri ning vastupidavate ahjudega on minimaalne sääst 1000 krooni kuus, mis teeb aastas 12000.
Veeda 1 tund päevas kvaliteetset aega oma perega parimat seltskonda ja sooja tulekuma nautides ning tea, et see tund oli ka hästi tasustatud.

Joonis 2

Joonisel 2 on kujutatud 160 m2 eramu 20 aastase perioodi küttekulud summaarselt seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks kulunud investeeringutega. Arvestus on tehtud reaalsete hindadega 2010. aasta jaanuari seisuga. Seadmed on valitud keskmises hinnaklassis, kõrvale on jäetud samaväärsed odavad ja kallid kütteseadmed. Energiakulu on arvestatud Eestis sagedasti esineva D-energiaklassi kuuluva elumaja alusel, kus energiatarve on 151-190 kW/h*m2 (joonis 3). Kütteseadmed on valitud ~20% võimsamad kui minimaalselt tarvis. Seadmete kasutegurid on arvestatud 5% väiksemaks kui tootja kirjeldustes lubatud.
Ahjusid köetakse kord ööpäevas, teised on nn mugavad kütteliigid.

Soojuspumpade puhul ei ole arvestatud lisakulusid, mis tekivad külmal ajal, kui pumbad tarbivad elektrit ilma sooja andmata või lülituvad elektri otseküttele.
Lisaks eelnevale tuleb juurde lisada suured erinevused seadmete kestvuses. Kui keeruliste seadmete põhikomponendid vajavad pidevaid hooldusi ja on ~10 aastase elueaga, siis ahjude vastupidavus peab olema kaugelt üle joonisel 2 toodud arvestusperioodi.

 

Joonis 3 Hoonete jaotus energiaklassidesse aastase energiatarbe järgi

Allikas: Tõhus Energia, EPL, 29.01.2010