Enne mõtle…

Ahju suurus

Kas ahju suurus ja võimsus vastavad eesmärgile? Täpsemat infot saab iga mudeli pildile klikkides või müügiesindajalt küsides.

Tee asendijoonis (koos mõõtudega), kuhu märgi:

 • ahju asend (joonis on iga mudeli pildi all)
 • korstna asukoht
 • millised ahju küljed jäävad nähtavale
 • lähimate seinte asukoht.
 • Ahju võimsus on väljendatud ruutmeetrites, mida ahi suudab kütta, kui ruumid on avatud planeeringuga ja maja on nõuetekohaselt soojustatud.

Korsten ja liitekoht

 • Kui suur on korstnalõõr? Kus asub korstnasse liitmise koht planeeritava ahju suhtes? Märgi asendiplaanile.
 • Hopealoimu ahjudel on liitekoht all, kandilise ava laius 160 mm, kõrgus 250 mm ja ülaserva kõrgus 330 mm aluse tasapinnast.
 • Kas korstnas on siiber, või tuleb see ahju ja korstna vahele panna? Siibri puudumisest peab kindlasti müügiesindajat teavitama!
 • Kui majas on üksnes väljaimev ventilatsioon, võib olla vaja tuua ahju alla kompenseeriva õhu kanal. Muidu võib süütamise ajal tõmme häiritud olla.

Lisariiulid

 • Esimese korruse riiuleid saab laiendada ühele või ka mõlemale poolele ja nende alla jääb koht näiteks küttepuudele. Lisariiulite tavalaius on 400 mm ja maksimaalne laius 430 mm. Riiuli paksus on 50 mm. Riiuli pikkus mõõdetakse ahju küljest alates ja tehases arvestatakse juurde ahju sisse jääv osa. Riiuli teise otsa alla tuleb ahju pinnakattele vastav tugi.
 • Mis materjalist riiulid tulevad?

  Variandid:

  1. Saetud sile kivi, sirged servad.
  2. Saetud sile kivi, murtud servad.
  3. Saetud sile kivi, servad ja alumine külg krohvitud.

Materjalide kombineerimine

 • Siledast kivist ahju koonusekujulise ülaosa kattematerjal on valge krohv, kui klient midagi muud ei ole soovi.
 • Murtud kivist ahjude ülaosa on vabakujulise kiviplaadiga kaetud, kui kui klient midagi muud ei ole soovi.

Vuugivärv

 • Klombitud kivist ja ka siledapinnaliste ahjude vuugid on võimalik teha erinevat värvi.
 • Tavaliselt on värvideks tumehall või kvartsvalge. Soovi korral saab ka muid värve.

Pliit-ahjud

 • Kummale poolele tuleb pliidi luuk?
 • Kummal pool pliiti paikneb korsten?
 • Millised küljed jäävad nähtavale? (Kui pliit tuleb nurka, siis jääb üks külgedest peitu.)

Leivaahjuga mudelid

Leivaahjudel on kolm erinevat tööpõhimõtet. Kõiki variante ei saa igale ahjule tellida. (Konsulteeri müügiesindajaga).

Suvesiiber

 • Kas suvesiibrit on vaja?
 • Kõikidele mudelitele ei ole võimalik suvesiibrit paigaldada.

Tulekaitsenõuded

 • Tee juba enne kindlaks, et ahi ei jääks tuleohtlikele materjalidele liiga lähedale.
 • Konkreetsed nõuded leiab endastmõistetavate küsimuste peatükist.

Vajalikud lisatellimused

 • Ahju esise ja ümbruse plaatimine (ka tulekaitse eesmärgil) Hopealoimu kiviga on lisakulu ja tuleb tellida eraldi.
 • Kui on soov tellida teistsugune luuk, siis lisandub hinnale luukide hinnavahe.
 • Lisariiulid tellimus tuleb esitada koos ahju tellimusega!

Telli varakult!

Tellimusest tarneni kulub vähemalt kuus nädalat.